Menü Bezárás

Meteorfizikai Tagozat

A Magyar Meteoritikai Társaság egyik szakmai tagozata

Tagozatvezető: Dr Csizmadia Szilárd
Az International Meteor Organization, a Magyar Csillagászati Egyesület, a Vega Csillagászati Egyesület (elnök), a TIT Öveges József Egyesület, az Eötvös Loránd Fizika Társulat, az International Astronomical Union tagja (utóbbiban az exobolygókkal, kettőscsillagokkal és meteorokkal, bolygóközi porral foglalkozó bizottságok tagja). Csillagász és fizikatanár (1999). PhD: 2005. Egyben amatőrcsillagász is. Kutatási területe jelenleg: exobolygók, barna törpék gyakorisága, belső szerkezete; meteorrajok.
Email: szilard.csizmadia@dlr.de

A tagozat céljai, feladatai: A tagozat célja a meteorjelenség folyamatának jelenleginél pontosabb megértése, fizikájának jobb leírása. A légköri robbanások, elpárolgás menetének tanulmányozása. A meteor naprendszerbeli pályájának (kozmogóniai eredetének), földi légkörbeni pályájának és az esetleges földetérés helyének pontosabb meghatározásának elősegítése a szakirodalom tanulmányozásával, saját modellek fejlesztésével, meteorológiai adatok begyűjtésével.

A tagozat támogatja a hazai és külföldi megfigyelések összegyűjtését, analízisét, a pályaszámítások elvégzését.

Mindezek érdekében belsős, valamint nyílt szakmai továbbképzéseket, fórumokat, „workshop”-okat szervezünk. Levelezőlistán és honlapokon közzétett információkkal támogatjuk a gyors információáramlást.

Követjük, támogatjuk és szervezzük a hazai légtérben felrobbanó és meteorit hullást produkáló tűzgömbökkel kapcsolatos szakmai munkát és segítjük a médiát szakmailag helytálló információkkal ellátni.

Elősegítjük és lehetőségeinkhez képest támogatjuk a régi és újabb kori meteoritjaink kiállításokon való bemutatását. Kapcsolatot tartunk a hazai és nemzetközi szakmai társszervezetekkel, különösképpen azokkal amelyek ezen meteoritokkal rendelkeznek, ezeket kutatják vagy szándékukban áll.

Részt veszünk információk átadásával és gyors pályaszámítással a hazánk területére hulló meteoritok megkeresését célzó MMT-expedícióban.