Menü Bezárás

Tudományos, kutatói Tagozat

A Magyar Meteoritikai Társaság egyik szakmai tagozata

Tagozatvezető: Kereszturi Ákos
Az MTA CSFK munkatársa, a Magyar Csillagászati Egyesület alelnöke, bolygókutató, az MTA Planetológiai és Geonómiai Albizottságának tagja
Email: kereszturiakos@gmail.com

A tagozat céljai, feladatai:  A tudományos szekció célja a hazai meteoritikai tudományos kutatások támogatása, részben közösségi és együttműködési oldalról, az eltérő szereplők (kutatóintézetek, műkedvelők, gyűjtők, muzeológusok, “magányosan” dolgozó szakemberek, egyetemi hallgatók) közötti kapcsolat erősítése. 

Az MMT elsősorban nem kifejezetten kutatást végez, noha ez is a profiljába tartozik, de még gyakrabban támogatja azt meteoritok kölcsönzése, cseréje, különböző intézetekben zajló mérési lehetőségek összekapcsolása révén. Kiemelten segíti továbbá a hazai fiatal szakemberek (főleg egyetemi hallgatók) kapcsolatainak kiépítését, meteorit mintákhoz való hozzáférését, valamint publikációs lehetőségeik javítását. Emellett szakmai (lektorálási, tanácsadási) támogatást nyújt meteoritikai témakörben készülő kutatási cikkek, szakdolgozatok és egyéb tudományos írott munkák számára. 

A tagozat kapcsolatot tart külföldi kutatóintézetekkel, és lehetőségeihez mérten segíti a kutatócserék megvalósulását. Emellett szaktanácsokat nyújt kiállítások, ismeretterjesztő anyagok összeállításának tudományos vonatkozásait illetően.

A Csátalja meteorit egy csiszolatának áteső fényben készült fotója (balra fent), és annak reflexiós képe rajta mérési pontok helyével (lent), egy olvadékkal kitöltött sokkér mellett (jobbra alul).